Menarg Working Papers

Working papers by the Middle-East and North-Africa Research Group

2008

- Islamitisch gefundeerde radicalisering binnen een Europese context.
Stefanie Corens , 15/02/2008

Radicaal-islamitische denkbeelden en gedragingen, zoals extremisme, terrorisme en martelaarschap zijn termen die ons allen bekend in de oren klinken.
Ondanks de bekendheid van deze termen blijkt men in het algemeen weinig inzicht te hebben in deze uitermate complexe fenomenen. Indien men poogt deze termen te omschrijven, vervalt men doorgaans
in vage en vooral negatieve definiëringen.

- Een Europees islamitisch charter of een charter van de Europese moslims?
Sami Zemni , 29/02/2008

Het feit dat verschillende journalisten van zowel de audiovisuele als geschreven pers spraken van een ‘Europees islamitisch charter’ in plaats van een ‘Charter van Europese moslims’ is volgens mij een belangrijke betekenaar voor de impasse waarin het meelijwekkende Vlaamse islamdebat zich bevindt

2007

- The truth must fit the people’s frame
Ruddy Doom , 2007

As far as the Israel-Palestinian conflict is concerned, the E.U. has to act unconditionally on its own terms and according to its own definition of peace and security.

- 9-11: The end of islamism?
Sami Zemni , 15/07/2007

A Concept in need of a definition or the hermineutical fight
over an object of study?

- The war on words: het begrip falende staat in het interventie discours
Rudy Doom , 15/04/2007

In deze bijdrage wordt stilgestaan bij een aantal connceptueleverschuivingen in de manier waarop CS-NS wordt benaderd na WOII.
Hier kan uit worden afgeleid dat er op het niveau van het discours sprake is van een stijgende animositeit rond de rol van de staat. Er wordt op gewezen hoe toen reeds de ganse discussie mee gestuurd werd vanuit politiek machtsdenken

2006

- Democratie in de Arabische wereld
Sven Heyndrickx, Isabelle Vanbrabant, Marlies Casier , 15/12/2006

We hebben deze studiedag opgezet omdat er duidelijk een behoefte is om op een andere en diepgaandere manier na te denken over democratie in de Arabische wereld anders dan dat wat we meestal aangeboden krijgen in de media of in het gevoerde politieke debat