De tirannie van de identiteit: over de verdwijning van de politiek

Author: Sami Zemni

Publication Date: 11/09/2007

Download: lezing-borgerhout-2007.pdf

Link:

Summary

De kritiek op de islam en de moslim is een zeer functionele bezigheid in
onze maatschappij. Het laat ons toe onszelf tal van positieve eigenschappen toe te schrijven
en tekortkomingen of problemen af te doen als schoonheidsfoutjes of randfenomenen. De
‘cultuur van de allochtoon’ – meestal samengevat onder de term islam – wordt een
containerbegrip dat zowel een verklaring moet bieden voor ‘hun’ gedrag maar eveneens een
spiegelbeeld moet zijn van ons zelfgeprojecteerde idealen.