Leerstoelen Hedendaagse Islam aan UGent en UCL

Download: leerstoelenislam.pdf
Link: Fonds Baillet Latour

Description

Het Fonds Baillet Latour financiert twee Leerstoelen ‘Hedendaagse Islam’ aan de UGent en de UCL. Doel ervan is de maatschappelijke dynamieken die gepaard gaan met de aanwezigheid van de islam en moslims in Europa, beter te begrijpen. Door samen te werken willen het CISMOC (Centre Interdisciplinaire d’Etudes de l’Islam dans le Monde Contemporain – Université Catholique de Louvain) en de MENARG (Middle East and North Africa Research Group – Universiteit Gent) vanaf 1 oktober 2015 de hedendaagse vormen van de islam en de vele vormen van het moslim-zijn in België en de Arabische wereld op een interdisciplinaire manier bestuderen.

De islam is, naargelang de verschillende contexten, in volle verandering. Deze veranderingen worden vaak gekenmerkt door polarisatie en conflict maar ook door debat en samenwerking zowel tussen moslims en niet-moslims maar ook tussen de moslims onderling. Het Fonds Baillet Latour financiert de twee Leerstoelen ‘Hedendaagse Islam’ om de studie van deze veranderingsprocessen aan Belgische universiteiten te ondersteunen, het onderwijs over de islam te versterken maar deze kennis ook maatschappelijk te valoriseren. Het bevorderen van de studie van de hedendaagse islam vanuit sociologische, antropologische en politiekwetenschappelijke invalshoeken is in overeenstemming met de vele uitdagingen waarmee zowel België, Europa als het Midden-Oosten en Noord-Afrika voor staan. Onderzoek naar deze veranderingsprocessen in België en in het Midden-Oosten zal het mogelijk maken om de internationale en geopolitieke conflicten en spanningen die een directe impact hebben op onze samenlevingen, in een breder daglicht te plaatsen en beter te begrijpen.

Zowel bij het CISMOC als bij MENARG zullen minstens twee onderzoekers voor een periode van drie jaar onderzoek uitvoeren, en ook onderwijs verschaffen aan een nieuwe generatie studenten. De twee leerstoelen zullen bijdragen tot het uitbouwen en consolideren van de universitaire expertise omtrent de islam waarbij het CISMOC zich vooral zal toeleggen op de studie van de islam in België en de MENARG op de studie van de grote veranderingen die de islam sinds de start van de Arabische opstanden in 2011 tekenen. De twee centra zullen gedurende de drie jaren samenwerken door het organiseren van wetenschappelijke symposia, lezingen en maatschappelijke activiteiten om zo de twee onderzoekscentra te laten uitgroeien tot centra van excellentie in een perspectief van maatschappelijke valorisatie.